Khôn ra một tí

Lại một lần nữa 😀 trong số rất nhiều lần, mọi liên lạc đều bị ngắt, không báo trước, không có lý do, nhưng dự cảm được 😀
Tớ rất muốn trách cậu, nào là đồ bạn tồi, đồ ngàn năm lạnh lùng nhưng nghĩ đi nghĩ lại dựa trên quy chuẩn thông thường thì cậu hoàn toàn bình thường, có chăng là tớ quá kỳ vọng. Zậy thôi.
Lần này thì tớ sẽ thuận theo ý cậu, sẽ không chủ động liên lạc lại nữa. Cũng buồn cười thật, nhiều khi đã tưởng như gần lắm rồi mà vẫn là quá xa! Tớ đã bỏ đi hết mọi sự ý tứ của con gái, bỏ hết ngại ngùng và chỉ nghĩ đơn giản: Bạn bè lâu không gặp hỏi han nhau là bình thường. Ấy vậy mà chỉ là bình thường với tớ, cậu đáp lại bằng sự lạnh lùng khiến tớ bao lần tổn thương.
22 tuổi, nhìn lại một hai năm trước không hiểu động lực nào khiến tớ cứ ngu ngốc hết lần này tới lần khác: Bạn bè lâu không gặp hỏi han nhau là bình thường
Trời ơi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s