Ngủ trưa

Tỉnh dậy ăn uống ngồi máy tính một lúc rồi chợt nhớ ra, trưa nay ngủ mơ mình đã đau khổ như thế nào. Trong mơ mình đã lồng lộn, đã tự hỏi sao dễ như vậy, chỉ việc xin số điện thoại mà chừng ấy năm trời mình không nghĩ tới, không hỏi thăm anh một câu. Rồi mình thần người ra, lần cuối cùng mình gặp anh, nói chuyện với anh là từ bao giờ! Không thể nhớ nổi.

Thế mà kì lạ, tự trong mơ rồi cũng ú ớ, à..à.. anh mất lâu rồi còn đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s