Một ngày mệt não – once in a while

Từ hồi sang Mỹ đến giờ lâu lắm mới thấy mệt não kiểu này – bởi vì thường thì rảnh rỗi quá mới hay sinh “tâm bệnh”. Những lúc như thế này mở Facebook ra đúng là tự sát! Ừa, mình vừa mở lại Facebook! Không có nghĩa là mình không còn ghét nó nữa, anyway, not a topic today.

Mình đang nghe “How to de-Stress” của Michelle Phan (vì đang gõ mà nên ko XEM được :P). Nghe tiếng nhạc du dương và giọng nói nhẹ nhàng của Michelle, và gõ gõ mấy dòng linh tinh này, thấy đỡ hơn một tí rùi!

Chẳng muốn nói về những thứ nhỏ nhặt linh tinh làm mình buồn hôm nay nữa!! Ngày mai nhớ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và đi học, không còn thời gian chơi linh tinh và mệt não nữa rồi 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s