Nơi âu lo không chạm..

mỗi cuối ngày chỉ mong nhanh thật nhanh được chui vào tổ, say sưa đọc truyện đến díp mắt, đắm chìm vào thế giới fiction để tạm quên đi thế giới người lớn đáng sợ ngoài kiaaa


Me reading The Wind-up Bird Chronicle. It took me wayyy too long to finish such an intriguing work 😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s