Closing that chapter

Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã sống thật tốt và vui khi mình không có ở đó.

Mình thật sự thấy rất nhẹ nhõm rồi.

Chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s