500 days of autumn

Kỳ diệu thật các cậu nhỉ, 500 ngày có lẻ trối chết bên nhau rồi bỗng một ngày thành hai người xa lạ.

Những chuyến đi không bao giờ đến.

Những đứa con không bao giờ đẻ nữa.

Căn nhà trong hình dung chẳng bao giờ thành thật.

Chỉ mong mỗi người cuối cùng đều có chuyến đi mới thật hạnh phúc với một người yêu thương họ thật lòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s