Cuối tháng Bảy

Trời ạ đã 5 tháng kể từ khi được tin vào McKinney Law School! Mà mình vẫn chưa làm gì được nên hồn, vẫn là cái tính lười cố hữu.

Một tí update tình hình bản thân.

Học Spanish được 1 tháng mà (lại) lười quá nên mới level 2, thua Yến 2 level học sau mình 3 tuần =)). Quote lại một câu của sói “Hãy đợi đấy!”

Tư tưởng thì được đả thông một tí (tuy giờ có lại hơi nhơ nhớ rùi!). Định viết về nó từ tuần nào í nhưng cứ (lại) lười. Hôm trước là một ngày rất rất lâu rồi mình và bạn ý mới nói chuyện lâu lâu với nhau, hình như tiếng rưỡi. À, chat thôi. Mình thấy nhẹ nhõm lắm. Mình nghĩ, ừ thì, hợp nhau như thế, hiểu nhau như thế thì yêu làm gì cho phí :)) Mình nghĩ, đang mày tao chí tớ suồng sã tự dưng mà quay ra nhỏ nhẹ yêu đương thì cũng mệt ra phết í. Hoặc là đang AQ. Chớ bạn ý có yêu mình tí nào đâu >:PPP

CHĂM LÊN NGỌC NHÉ!

WORK HARD PLAY HARD!!!

1 thought on “Cuối tháng Bảy

  1. Tại sao mình viết câu này mà wordpress ko đăng “Sẽ có một ngày mình khẳng định điều này: Đa số Thiên Bình đều lười nhưng em là ngoại lệ!”
    hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s