Tháng 7 âm

Hôm nay tôi bắt đầu viết lại.

Tôi có một thứ Bảy không thể tuyệt vời hơn! Chạy hơn 8k cùng đồng đội, sau đó nằm đọc What I talk about when I talk about running của Murakami trong lúc nghe Đỗ Bảo. Và ngoài trời thì mưa rả rích.

Chạy, chuyện với người lạ, mọi lo lắng trĩu nặng trong đầu tôi mấy hôm nay tự dưng bay đi đâu hết. Chẳng còn lo nghĩ nhiều về nó nữa, tôi sẽ viết về những bài học rút ra sau sự cố này trong một bài khác.

Kế hoạch sắp tới: Chạy bộ buổi sáng 2/4/6 và tối thứ 7. Mỗi ngày 5k và tăng dần tốc độ. Vậy là ổn ha!

Tôi cũng cần quay trở lại đọc sách mỗi ngày một ít. Có thể xí xoá cho những ngày đi học về muộn.

Buồn ngủ quá. Mà sao Murakami tả nước Mỹ đẹp và sinh động quá 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s